ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไปสามารถ เช้าใช้ MailGoThai ได้ที่ https://accounts.mail.go.th/
โดยการดำเนินการดังกล่าวจะย้ายอีเมล์มายังระบบใหม่โดยอัตโนมัติ ยกเว้นสมุดรายชื่อโดยสามารถเข้าไปดูข้อมูลเดิมได้ แต่รับ-ส่งอีเมล์ไม่ได้ เป็นระยะเวลา 1 เดือนก่อนจะถูกลบข้อมูลทั้งหมด ผู้ใช้ต้องเป็นผู้ดำเนินการย้ายด้วยตัวเอง เพิ่มเติมการย้ายสมุดรายชื่อ คลิก
การใช้งาน MailGoThai V2 คลิก