สรอ. จะยุติการให้บริการฟังก์ชั่น File Sharing ผ่านช่องทาง Web Mail ในระบบ MailGoThai ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก