สรอ. มีการย้าย MailGoThai จาก V.1 เป็น MailGoThai V.2 ขอให้ผู้ใช้งานตรวจสอบโดเมน ตามลิงค์ที่แนบมานี้ คลิก
หมายเหตุ: สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ย้ายมาเป็น V.2 ท่านสามารถเข้าใช้งาน V.1 ได้ตามปกติ